Jägarexamen ska fr.om. och med den 1 januari 1985 avläggas om man

  1. för första gången ska ha tillstånd att inneha jaktvapen
  2. vill ha tillstånd att äga ett  jaktvapen av annan typ än man redan fått tillstånd att inneha

Jaktgevär

1. Alla hagelgevär – oberoende av kaliber, antal pipor, placering, funktionssätt, laddningskapacitet och liknande – och kombinationsvapen med en eller flera hagelpipor.

2. Alla kulgevär avsedda för patroner i klasserna 2, 3 och 4 – oberoende utav kaliber, antal pipor, placering, funktionssätt, laddningskapacitet, jaktligt användningsområde och liknande – samt kombinationsvapen med en eller flera kulpipor av kaliber/kalibrar, avsedda för patroner i klasserna 2, 3 och 4. Hit räknas även luftgevär tillåtna för jakt.

3. Alla kulgevär avsedda för patroner i klass 1 – oavsett kaliber, antal pipor, pipornas placering, funktionssätt laddningskapacitet, jaktligt användningsområde och liknande – samt kombinationsvapen med en eller flera kulpipor av kaliber/kalibrar, avsedda för patroner i klass 1.

Boka utbildning