Jaktgevär

Vad är ett jaktgevär?

  1. Alla hagelgevär – oberoende av kaliber, antal pipor, placering, funktionssätt, laddningskapacitet och liknande – och kombinationsvapen med en eller flera hagelpipor.
  2. Alla kulgevär avsedda för patroner i klasserna 2, 3 och 4 – oberoende utav kaliber, antal pipor, placering, funktionssätt, laddningskapacitet, jaktligt användningsområde och liknande – samt kombinationsvapen med en eller flera kulpipor av kaliber/kalibrar, avsedda för patroner i klasserna 2, 3 och 4. Hit räknas även luftgevär tillåtna för jakt.
  3. Alla kulgevär avsedda för patroner i klass 1 – oavsett kaliber, antal pipor, pipornas placering, funktionssätt laddningskapacitet, jaktligt användningsområde och liknande – samt kombinationsvapen med en eller flera kulpipor av kaliber/kalibrar, avsedda för patroner i klass 1.